Postam mai jos amendamentele propuse pentru Camera Deputatilor, asa cum s-a convenit la incheierea actiunii de protest din 9 mai 2024.

 

Amendamente propuse la PL-x nr. 262/2024

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 26/2024 privind stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Naţionale şi a unor cheltuieli determinate de pregătirea şi executarea unor misiuni în afara teritoriului naţional, în vederea realizării şi menţinerii capabilităţii aferente achiziţiei Sistemelor de aeronave fără echipaj uman la bord Bayraktar TB2 şi a altor programe de înzestrare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind retenţia şi atragerea personalului în aceste domenii

Deputat Coarnă Dumitru

Deputat Nicolae Roman

Amendamente propuse

Motivare

XI1. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

După articolul 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, se introduce un nou articol, articolul 60^1, cu următorul cuprins:

Art. 60^1 (1) Cuantumul soldei de grad/salariul gradului profesional utilizate la

calculul pensiei militare de stat pentru personalul militar, polițiști și polițiștii de penitenciare în rezervă sau retragere este egal cu cuantumul soldei de grad/salariul gradului profesional al personalului militar, polițiști și polițiștii de penitenciare în activitate.

(2) În situaţia în care intervin diferenţe de cuantum faţă de solda de grad/salariul gradului profesional acordate personalului militar, polițiști și polițiștii de penitenciare în activitate, pensia militară de stat se revizuieşte prin adăugarea la cuantumul acesteia a diferenţei de cuantum dintre valoarea acordată personalului militar, polițiști și polițiștii de penitenciare în activitate şi valoarea cuantumului cuprinsă în calculul pensiei militare de stat.

1. Pentru a se evita apariţia DISCRIMINĂRII între personalul militar cu acelaşi grad militar, aflat în situaţii similare juridic cu privire la deţinerea legală a unui grad militar, solda de grad reprezentând componenta financiară ataşată dreptului statutar cu privire la gradul militar.

Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare : “Art.3 (1) Gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de cadru militar.“ Acesta este unic, nu se pot face diferențe de nicio natură fără a crea o discriminare inacceptabilă, între gradele egale

obținute de militari în intervale de timp diferite.

2. Se rezolvă situaţia de INSECURITATE JURIDICĂ indusă de modificările succesive a normelor legislative, intervenţii neurmate de armonizarea legislativă. Astfel, menţinerea la acelaşi cuantum al soldei de grad pentru tot personalul militar a fost prevedere statutară încă din 1995 şi a fost eliminată prin abrogare deoarece devenise inaplicabilă începând cu 2010-2011 când modul de calcul al pensiei personalului militar a fost modificat, fiind identic cu cel din sistemul public, iar componenta soldă de grad nu se mai regăsea în noul algoritm.

Începând cu 01.01.2016, Legea 223/2015 a pensiilor militare având un algoritm de calcul în care solda de grad constituia o componentă, a reintrodus prevederi de menţinere a soldei de grad în cuantumul acordat personalului în activitate.

Începând cu 15.09.2017, ca urmare a modificărilor introduse a fost afectată şi componenta de echilibrare a cuantumului soldei de grad a personalului în rezervă/retragere mai întâi prin OUG 59/2017, care a anulat acţiunea de actualizare a soldei de grad pentru personalul deja pensionat, ulterior prin Legea 282/2023 actualizarea soldei de grad devenind iarăşi inaplicabilă, acţiunea actualizării raportându-se la indicii preturilor

de consum.

Introducerea acestor amendamente repară o parte din inechitățile și discriminările produse de intervențiile din inițiativele menționate mai sus, sau care vor fi accentuate dacă ordonanța va fi votată în forma propusă.

Articolul 74 alin. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Nu constituie modificare a drepturilor de pensie măsurile de indexare anuală și/sau corelare a pensiilor generate de evoluția soldei de grad/salariului gradului profesional, reglementate de art. 59 şi 60^1.

 

Guvernul prin Ministerul Apărării Naționale susține această inițiativă legislativă. Această poziție a fost confirmată în întâlnirile avute cu organizațiile profesionale și sindicale ale militarilor și polițiștilor din data de 9 mai 2024.

 

 

  • Post category:Anunțuri