CINE SUNTEM ...

► Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervã şi în retragere din Serviciul de Informaţii Externe (ACMRR din SIE), înfiinţată în octombrie 1999, este persoanã juridicã, fãrã scop patrimonial şi apoliticã, constituitã prin libera voinţã a cadrelor militare – cetãţeni români –provenite din structurile organizatorice ale Serviciului de Informaţii Externe, în vederea desfãşurãrii unor activitãţi cu caracter cultural-educativ, de recreere şi odihnã, de ajutor şi sprijin în promovarea drepturilor şi a intereselor membrilor sãi.

► Asociaţia militeazã pentru apãrarea demnitãţii şi onoarei membrilor sãi, sprijinirea moralã şi, dupã caz, materialã a acestora, promovarea valorilor istoriei, culturii şi civilizaţiei româneşti, valorificarea potenţialului creativ al unora dintre membrii sãi, dezvoltarea legãturilor cu asociaţii similare din ţarã şi strãinãtate etc.

► Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul de Informaţii Externe reprezintă un adevărat club al seniorilor proveniţi din structurile de intelligence, un „crème de la crème” pentru veteranii din serviciile de informaţii ale României postbelice. Întâlnim în cadrul ACMRR din SIE profesionişti în intelligence din toate sferele muncii specifice serviciilor secrete, de la „ilegali” şi ofiţeri recrutori, până la analişti, psihologi, cifratori, sau experţi în formarea şi pregătirea personalului. Evident, toţi „foşti”, care şi-au făcut datoria acolo unde ţara avea nevoie şi unde diplomaţia nu putea constitui o soluţie.

∗∗∗

CE FACEM ...

► Dorim ca toţi cetăţenii României sã-şi contureze o imagine cât mai autenticã şi aproape de realitate a importanţei activitãţii pe care serviciile secrete din ţara noastrã o desfãşoarã în slujba cetãţeanului, a intereselor majore ale României. Ignoranţa omului de pe stradă şi faptul cã el nu înţelege – din necunoaştere cel mai adesea – principiile muncii specifice unui serviciu secret nu avantajeazã pe nimeni. Dimpotrivã, un public familiarizat cu acest domeniu va înţelege mai corect şi nu va reacţiona pur afectiv la erori sau eşecuri.

► Milităm pentru sprijinirea eforturilor destinate înţelegerii de cãtre liderii comunitãţilor de intelectuali, politicieni, oameni de afaceri şi de publicul larg, a necesitãţii existenţei permanente a unui sistem puternic şi responsabil de informaţii şi contrainformaţii.
Am crezut şi credem cu sinceritate cã sprijinirea instituţiilor abilitate în eforturile acestora de asigurare a securitãţii naţionale, prin acţiuni proactive menite sã previnã, contracareze sau diminueze riscurile şi ameninţãrile la adresa cetãţenilor şi intereselor ţãrii noastre, este o coordonatã a libertãţii, a dorinţei de pace şi prosperitate.

► Încercăm să convingem cã ofiţerii de informaţii sunt oameni obişnuiţi, cu bune şi rele, cu virtuţi dar şi mici slãbiciuni, cu familie, copii… Imaginea spionului care consumã doar şampanie Dom Perignon, circulã în maşini de lux sau la business class, se îmbracã numai de la Prada şi zboarã dintr-o recepţie în alta este o simplã ficţiune, care nu mai dã bine nici mãcar pe ecrane sau în romanele de aventuri.

► Folosim cât mai eficient expertiza de specialitate a membrilor ACMRR din SIE în clarificarea unor aspecte sensibile din domeniul informaţiilor, facilitând astfel demersurile vizând sporirea încrederii populaţiei în structurile de forţã ale României, puse în slujba cetãţeanului şi a intereselor securitãţii naţionale. Dorim sã demonstrãm cã, în binele public, ce decurge dintr-o securitate naţionalã – la asigurarea cãreia contribuie şi activitatea de intelligence –este inclus şi binele individual, al fiecãruia dintre noi.
► Stimulăm participarea membrilor ACMRR din SIE la formarea unei culturi de securitate în rândul populaţiei. Este în practica unor asociaţii de profil din spaţiul euroatlantic sã se implice în sprijinirea demersurilor oficiale pentru diseminarea în rândul populaţiei a unor date generale privind factorii determinanţi şi vectorii ce definesc strategia de securitate naţionalã, cu relevarea modalitãţilor prin care societatea civilã îşi poate aduce contribuţia la consolidarea climatului de normalitate, caracteristic unei societãţi democratice şi prospere.
► Edităm, trimestrial, din 2008, revista „Periscop”, care abordeză, cu prioritate, teme sensibile ale activităţii de intelligence, fără a urmări însă senzaţionalul vânat de tabloidele care colorează presa scrisă din ţara noastră. Semnatarii materialelor din „Periscop”, dintre care mulţi sunt şi membri ai Uniunii Ziariştilor Profesionişti, aduc în atenţia cititorilor aspecte mai puţin cunoscute despre întâmplări şi evenimente importante, la care au fost martori, ocolind cu modestie şi delicateţe evidenţierea propriului rol în influenţarea unora sau anihilarea altora.
► Credem cã istoria serviciilor secrete trebuie scrisã de profesionişti, de cei care au fãcut-o, pentru cã, aşa cum afirma marele filosof Lucian Blaga, „…cu penele altuia te poţi împodobi, dar nu poţi zbura“.