** COMUNICAT **

     La data de 13 decembrie 2018, la sediul Asociaţiei noastre, a avut loc consfătuirea preşedinţilor structurilor asociative din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, părţi la Acordul-Cadru, convenit la 28 iunie 2017.

Pe agenda de lucru a consfătuirii au figurat: Analiza stadiului și evaluarea îndeplinirii obiectivelor acordului şi a activităților din Planul de Acțiune Comună pe anul 2018; Aprobarea Planului de Acţiune Comună pe 2019 ; Aprobarea mesajului consfătuirii; Modificarea prevederilor Acordului – Cadru  cu două Acte adiţionale;Unele aspecte de ordin intern, pentru buna funcţionare a acordului.

Documentul de analiză scoate în evidenţă  că „perioada analizată a fost una complexă, densă din punct de vedere al acțiunilor, demersurilor și luărilor de poziții ale structurilor asociative, părţi ale Acordului-Cadru”, şi  că  “rezultatele nu sunt pe măsura acestor eforturi, ceea ce ne conduce la concluzia că trebuie regândită strategia de abordare a decidentului politic pe problemele ce ne privesc”.

Ca urmare, consfătuirea  susţine o abordare a problematicii rezerviștilor militari de pe un plan de complexitate superior, având unele coordonate ce vor fi dezvoltate într-un Manifest Program,  care să fie  difuzat fiecărui factor de decizie, colectiv și individual, cu  responsabilităţi pe linia Rezervei.

Planul de Acţiune Comună, aprobat pentru anul 2019, păstrează drept conduită principală de acţiune: analiza, elaborarea propunerilor și transmiterea la autoritățile competente a  amendamentelor privind legislația și proiectele de acte normative,  cu relevanță pentru interesele comune, aflate în dezbatere parlamentară şi stabilirea elementelor necesare privind coordonarea și participarea structurilor asociative Părți, la diverse forme de influenţare a demersului legislativ.

Preşedinţii structurilor asociative întruniţi în consfătuirea de lucru au aprobat aderarea Asociaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere “Alexandru Ioan Cuza”, ca  Parte a Acordului-Cadru al structurilor asociative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, precum și Actul adițional, întrunindu-se cerințele prevăzute în Art. 7 al Acordului.

Al doilea Act adiţional reglementează modalitatea de exercitare a preşedinţiei executive, pe perioada unui an calendaristic, a structurilor noastre asociative, respectiv completarea Art.6, ca element de funcţionare a Acordului-Cadru, realizându-se astfel o mai mare responsabilizare a structurii asociative deţinătoare a preşedinţiei.

Pentru asigurarea mecanismelor funcţionale ale Acordului, consfătuirea a aprobat ca preşedinţia executivă a Grupului de Lucru al structurilor asociative SNAOPSN să fie exercitată de către ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, iar preşedinţia structurilor noastre asociative, pe anul 2019, să fie exercitată de cărte  ANCMRR din Ministerul Afacerilor Interne.

Mesajul consfătuirii, prezentat în continuare, cheamă la unitatea de acţiune a tuturor rezerviştilor, în scopul promovării intereselor şi pentru prezervarea drepturilor legal dobândite.

*
Stimați camarazi rezerviști militari,

     Anul 2018 a fost un an plin de așteptări și provocări pentru segmentul socio-profesional pe care îl reprezentăm, întrucât demersul legislativ actual aduce atingeri unor drepturi și interese comune.

Acestea au fost unele din motivele care au făcut posibilă şi necesară întărirea rândurilor membrilor și găsirea mecanismului prin care structurile noastre asociative să-și sporească coeziunea și puterea unității de acțiune.

Astăzi, la mai bine de un an de la convenirea Acordului-Cadru, putem spune că noua inițiativă de instituționalizare a relațiilor de cooperare dintre structurile noastre și mecanismele aferente au dus la desfăşurarea unor activităţi cultural-educative de susţinere a aniversarii Centenarului Marii Uniri din 1 decembrie 1918, dezvoltarea interesului pentru serviciul militar, promovarea mai bine în societatea românească a Rezervei militare, ca pilon central al apărării ţării în toate momentele esenţiale ale istoriei moderne şi contemporane a României.

Există, deci, o bază solidă de aprofundare şi dezvoltare a colaborării viitoare între asociaţiile cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi ale veteranilor, benefică atât pentru societatea noastră cât şi pentru rezerviştii care şi-au pus viaţa în slujba apărării şi dezvoltării României. Să facem în aşa fel încât decidenţii politici să înteleagă mai bine că între componenta activă şi Rezerva sa trebuie să fie o sinergie funcţională, care să reprezinte, conform învăţămintelor istoriei naţionale, forţa capacităţii de apărare a ţării în noul context geopolitic şi geostrategic.

Suntem conștienți că eforturile noastre pot fi amplificate, motiv pentru care facem un apel la unitate către toți rezerviștii militari, subliniind necesitatea de a strânge rândurile și de a vă înrola la dezideratele, obiectivele și căile de acțiune prevăzute de Statutele structurilor asociative, părți la Acord.

Pe noi, toți rezerviștii militari, ne leagă aceeași croire profesională, aceleași deziderate și sacrificii, aceleași aspirații la o viață demnă și decentă, dar mai presus de toate ne leagă jurămantul de credință față de Patrie, Popor, Neam și destinele acestora.

Stimați camarazi rezerviști militari,

     Veniți alături de noi! Să creștem numărul membrilor și reprezentativitatea structurilor noastre asociative, în așa fel încât puterea de a ne apăra interesele comune să fie mai mare și mai convigătoare.

Consfătuirea de lucru a președinților structurilor asociative reprezentative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, părţi la Acordul-Cadru, îi încredințează pe toți rezerviștii militari că dispunem de o multitudine de părghii și putem mobiliza eforturile noastre în așa fel încât anul 2019 să aducă împlinirea intereselor și doleanțelor tuturor rezerviștilor militari, indiferent de proveniența noastră instituțională.

     Fie ca Sfânta zi a Nașterii Domnului să ne aducă lumină în suflet și simțiri nouă tuturor și celor dragi! Fie ca Anul Nou 2019 să aducă tuturor rezerviștilor militari și familiilor acestora, împlinirea dezideratelor și speranțelor, fericire şi sănătate!

La mulți ani, dragi rezerviști militari!
Biroul executiv al Asociaţiei