** COMUNICAT **

     La 4 iulie 2019, în organizarea ANCMRR din MAI, a avut loc reuniunea semestrială a preşedinţilor structurilor asociative din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, semnatare ale Acordului-cadru de cooperare, care a analizat şi evaluat modul în care au fost duse la îndeplinire prevederile documentului, precum şi activităţile desfăşurate în perioada ianuarie-iunie 2019.

La reuniune au fost reprezentate toate cele 9 asociaţii membre, respectiv: ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” din MApN, ANCMRR din MAI, ACMRR din SRI, ACMRR din SIE, ACMRR din SPP, ACMRR din STS, ACMRR din DGIPI/MAI, ACMRR din ANP şi ACMRR- Diplomaţii militari.

Participanţii şi-au exprimat dezamăgirea faţă de rezultatele nesemnificatice ale demersurilor întreprinse la autorităţile de decizie ale statului român în problema discriminărilor referitoare la pensiile militare şi au convenit să continue intervenţiile legale pentru amendarea actelor normative elaborate în domeniu.

Totodată, participanţii au căzut de acord să contacteze şi alte asociaţii ale militarilor şi poliţiştilor, ale căror obiective şi scopuri sunt similare, în vederea întăririi poziţiilor comune care vizează apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale militarilor şi poliţiştilor rezervişti.

S-au adresat scrisori premierului Vasilica-Viorica Dăncilă – preşedintele PSD, ministrului finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici – preşedinte executiv al PSD şi domnului Mihai Fifor, Secretar general al PSD, în care se exprimă disponibilitatea de dialog pentru eliminarea discrepanţelor provocate de legislaţia pensiilor militare de stat.

Asociaţia noastră susţine demersurile tuturor factorilor decizionali pentru potejarea intereselor pensionarilor militari.

Suntem convinşi că, la nivelul conducerii instituţiei din care provenim, se vor avea în vedere acţiunile noastre pentru finalizarea rezolvării problemelor din domeniul pensiilor militare de stat.

Biroul executiv al ACMRR din SIE