Din activitatea asociaţiei

 ● La 13 mai 2017, a avut loc Adunarea generală de dare de seamă şi algeri a Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul de Informaţii Externe. Au fost analizate problemele majore cu care se confruntă membrii Asociaţiei, cu accent pe situaţia generată de unele neajunsuri apărute în procesul de recalculare a pensiilor militare, precum şi probleme de asigurare a asistenţei medicale şi a medicamentelor, în conformitate cu legea. În final, au fost alese organele de conducere statutare, respectiv Consiliul Director, pentru un mandat de doi ani – 2017-2019. Gl.bg.(r) Petru Neghiu a fost reales în funcţia de preşedinte al Asociaţiei, asigurându-se astfel continuitate în procesul de reformare şi modernizare a acesteia.

● În perioada 16 – 23 mai a.c., un grup de membri ai ACMRR a efectuat o excursie de documentare în Muntenia, Transilvania şi Banat, fiind vizitate obiective turistice (laice şi religioase) reprezentative din Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Alba Iulia, Zalău, Satu Mare, Oradea şi Timişoara. Organizatorii au beneficiat de sprijinul unor foşti colegi stabiliţi în provincie, buni cunoscători ai istoriei, obiceiurilor şi tradiţiilor locale, care s-au oferit să ne fie ghizi pentru obiectivele vizitate. Le mulţumim tuturor!

asociatie2017

Părintele arhimandrit Vartolomeu Androni, Stareţul Mânăstirii Cozia, în mijlocul neobosiţilor excursionişti